geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, produktovody, skladové haly, bytové domy, školy a hotelové areály

- komunikace, parkoviště, mosty a sportoviště
-
rodinné domy


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM- Vsakování srážkových vod - stanovení koeficientu vsaku

        


.  


Milí naši klienti, kolegové a přátelé.

V tuto chvíli máme dlouhodobě plánovanou inventuru, spojenou s modernizací softwaru, studiem, vylepšováním dosavadních pracovních postupů a úpravou portfolia konzultačních činností. Protože takové změny je efektivnější udělat najednou a pořádně než polovičatě za provozu, je prozatím příjem nových projektů omezen.  
O obnovení prací v plném rozsahu Vás budeme zde na webu rádi informavat.

Děkujeme za vlídné pochopení a těšíme se na nová setkání s Vámi.

Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt