geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, skladové haly, bytové domy, hotelové komplexy a školy

- komunikace, parkoviště, mosty, kolejiště a sportoviště
- rekonstrukce a přístavby ve starší zástavbě

- monitoring svahových pohybů
- rodinné domy a drobná odborná stanoviska


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- Vsakování srážkových vod - ověření koeficientu vsaku

- Posouzení kontaminace horninového a zeminového prostředí
- Vrtaná studna pro individuální a hromadné zásobování pitnou vodou

*  GEOTECHNICKÝ DOZOR

- Flexibilita nonstop 24/7 po celé ČR
- přebírka zemní pláně, přebírka základové spáry, zkoušky zhutnění statickou zatěžovací deskou, zkoušky zhutnění dynamickou zatěžovací deskou, přebírka pilot, dokumentace těžitelnosti, dokumentace vrtatelnosti zápor, dokumentace konzistence zemin na staveništi, expresní stanoviska


Rádi Vám také poradíme, na koho se obrátit, pokud poptáváte:
- Radonový průzkum
- Stavebně technický průzkum
- Tepelné čerpadlo - projekt a realizace

- Pedologický průzkum (odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
- Báňský znalecký posudek
- Průzkum ložisek nerostných surovin
- Pyrotechnický průzkum včetně průzkumných prací ve vojenských újezdech
- Geodetické práce včetně důlní geodézie
- Specializované profese s využitím lanové techniky

 

Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt