geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, produktovody, skladové haly

- bytové domy, školy a hotelové areály

- komunikace, parkoviště, mosty a sportoviště
-
rodinné domy


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM- Vsakování srážkových vod - stanovení koeficientu vsaku


Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt