geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 


Provozovatelem těchto stránek je Mgr. Jeroným Lešner (výpis ze živnostenského rejstříku zde)

Mgr. Jeroným Lešner je jedním ze 13 českých profesionálních geologů, kteří jsou držiteli odborné způsobilosti dle zákona č. 62/1988,Sb. současně v oborech Inženýrská geologie, Hydrogeologie a Zkoumání geologické stavby.

- živnostenské oprávnění Geologické práce - živnost vázaná

- stálý člen České asociace inženýrských geologů

- pojištění profesní odpovědnosti ve výši 25 milionů Kč. Za celou dobu praxe bez pojistné škodné události.

- očkování pro pobyt v rozvojových zemích včetně tropického pásu

 

Průzkumné práce realizujeme s využitím klasifikací stávajících norem řady ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO a jejich nejnovějších změn. Výstupy jsou publikovány v českém jazyce, v případě zájmu též v angličtině.


Geotechnický dozor pro účely budování komunikací nebo při provádění speciálních geotechnických prací zajišťujeme prostřednictvím inženýrské a technické autorizace v oboru Geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb, případně v kompetencích osvědčení odborné způsobilosti v oboru Inženýrská geologie.
 

Radonový průzkum pozemků nebo interiéru budov provádějí osoby s povolením SÚJB k provádění služeb z hlediska radiační ochrany dle zákona č. 307/2002, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.


 

>>>zpět  

 

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt